Terms & Conditions

(Kjøpsvilkårene på norsk finner du lenger ned på siden)


TERMS & CONDITIONS

Seller
The seller is Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL), PO Box 151, 3321 Vestfossen, Norway. Organisation no. 985 226 768

Shipment
We normally ship items within 3-7 working days after the order has been received and payed.

Freight
Items are dispatched by Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL). For our Norwegian costumers: We ship through HeltHjem, and the freight charge per order is NOK 75. For costumers outside of Norway we ship through Posten.no, and the freight charge follows Posten's prices for Europe and the rest of the world.

Prices
All prices are shown in Norwegian kroner (NOK) and include VAT. In your shopping cart you will be shown the total price including all taxes. The prices in our shop at Vestfossen Kunstlaboratorium may differ from the prices in the webshop.

Personal Data
VKL's online shop processes personal data in accordance with Personal Data Act. Information that can be connected with the buyer personally will never be disclosed to others or linked to other external registries. If you check the box for our newsletter, we will send you VKLs newsletter. You can unsubscribe at any moment.

Card Information
When you make a purchase in the VKL’s online shop, payment is processed by iZettle, a secure electronic payment system in the PayPal Group. All card information is stored in accordance with the rules of the card company.

Complaints
If you discover that an item is defective in any way, you must notify Vestfossen Kunstlaboratorium of this in writing within a reasonable time. Please submit any complaints by e-mail to [email protected] Vestfossen Kunstlaboratorium will then provide information about how you should proceed.

Right to cancel
According to the Cancellation Act, the right to cancel a purchase applies for a period of 14 days from the day the buyer receives the item. if you wish to cancel your purchase, you must return the item in the same condition as you received it, accompanied by a completed cancellation form. you will then be given a refund for the amount you paid for the item. the buyer pays the return postage. for more information, see the cancellation form.

The right to cancel applies to consumer purchases. sales to commercial enterprises are not covered under the Consumer Purchases Act.

Remember
Always include a copy of the receipt when you return a product. the account number to be used for depositing the refund should also be included.

Unclaimed parcels
Vestfossen Kunstlaboratorium reserves the right to charge a fee of NOK 200 for an unclaimed parcel that is returned to us.- - - - - - - - - -

KJØPSVILKÅR

Selger
Selger er Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium, PB 151, 3321 Vestfossen. Org.nr 985 226 768

Leveranse
Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 3 – 7 virkedager etter at ordren er mottatt og betalt.

Frakt
Varene ekspederes av Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL). Til kunder i Norge vil vi benytte HeltHjem, og frakt per sending er kr 75. Til kunder utenfor Norge vil vi benytte Posten, og frakt per sending følger Postens satser.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer mva. Prisen du ser når du sjekker ut er den totale prisen for ditt kjøp. Prisene du finner i vår butikk på Vestfossen Kunstlaboratorium kan avvike fra de vi har i nettbutikken.

Personopplysninger
VKLs nettbutikk behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Har du huket av for at du ønsker nyhetsbrev, legger vi deg til som mottaker av VKLs nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av fra listen.

Kortinformasjon
Når du handler hos VKLs nettbutikk blir betalingen behandlet av iZettle, som er en sikker elektronisk betalingsløsning i PayPal-gruppen. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi VKL skriftlig melding pr. e-post om at du vil påberope deg mangelen. E-post sendes til [email protected]. VKL vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre.

Angrerett
Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottak varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema. Du vil da få tilbakeført det du har betalt for varen. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Husk
Alltid inkludere en kopi av kvitteringen når du returnerer produktet. Oppgi hvilken konto du ønsker pengene returnert til.

Uavhentede pakker
VKL forbeholder seg retten til å kreve et gebyr på 200 kr for uavhentede pakker returneres til oss.